hey2367

טופס הרשמה למציגים

1. לפני שנתחיל

במהלך 2017 יריד הספרים הבינלאומי מתקיים יחד עם שבוע הספר העברי במתחם תחנת הרכבת הראשונה בירושלים. דוכני התצוגה מיועדים להוצאות ספרים מישראל ומחו"ל ולחברות המשווקות ספרים ומוצרים נלווים. ניתן להשתתף ביריד או בפעילויות המיועדות למציגים גם ללא שכירת דוכן. כמו כן משתתפים ביריד דוכנים שמייצגים מדינות (national stand).

במהלך היריד מתקיימת פעילות תרבותית לקהל הרחב בתחום הספרות, כשכל הפעילות לרבות הביקור ביריד הן ללא תשלום. קהל מבקרים גדול מגיע ליריד, ובין היתר רוכש ספרים.

המועד האחרון להרשמה ולהזמנת דוכן הוא ה-15 במרס 2017.

להרשמה ולהזמנת דוכן יש למלא את הפרטים הבאים, כמו גם לקרוא ולאשר את תנאי השתתפות.

2. עם דוכן/ללא דוכן

השתתפות מציגים

דוכן בנוי
שכירת שטח רצפה
השתתפות ללא דוכן

3. אפשרויות תצוגה

דוכן בנוי ראה מפרט טכני (PDF)

B
2x2m
120-150 ספרים
1250$
C
2x3m
140-175 ספרים
1650$
D
2x5m
180-225 ספרים
2000$
E
2x7m
220-275 ספרים
2400$

שטח רצפה

עבור מפרסמים המעוניינים לבנות דוכנים משלהם, מבנים לא יעלו על 2.40 מטר

מינימום 10 מר

2000$
תוספת שטח (במטר רבוע)

180$ למ"ר

השתתפות ללא דוכן

עבור הכללה בקטלוג JIBF, קבלת הזמנות וכניסה חופשית לכל האירועים של יריד הספרים, העלות היא 200$.
נא לסמן תיבה זו לאישור.
200$

4. פרטיםאנא הוסיפו לוגו חברה

(jpg, png, pdf, gif) מקסימום 2MB

5. נציגיםביריד נייצג גם את:

6. טקסט לקטלוג

פרופיל חברה קצר

7. חוזה

קראתי את תנאי ההשתפות ואני מסכים להם